Marketer.com.vn

Tham gia

hi@marketer.com.vn

Hotline

0919789889

Nền tảng học tập của Fullstack Marketer

Marketer.com.vn hướng tới việc xây dựng và đào tạo cộng đồng những người làm Fullstack trong ngành marketing.

fullstackmarketer

Kiến thức mới hàng ngày

liên tục cập nhật

Video hướng dẫn

Video đào tạo và hướng dẫn

Chia sẻ tài nguyên

Mang lại giá trị cho bạn

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

VAI TRÒ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA PKTT Một trong những mắc xích quan trọng trong xây dựng thương hiệu chính là...

Introduction of Brand KPIs

  Nội dung chính: Mục tiêu kinh doanh (Business Objectives) Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) Mục tiêu truyền thông (Communication Objectives)  ...

INSIGHT

I. ĐỊNH NGHĨA INSIGHT Insight một sự thật ngầm hiểu của người tiêu dùng về một giá trị, niềm tin, thái độ...

Media Mix KPI

I. Hiểu về MEDIA KPI Có 2 cách tiếp cận để đánh giá Media KPI So sánh mức độ hiệu quả về...