News & Article

Author: admin

Blog
Introduction of Brand KPIs

  Nội dung chính: Mục tiêu kinh doanh (Business Objectives) Mục tiêu Marketing (Marketing Objectives) Mục tiêu truyền thông (Communication Objectives)   I. Mục tiêu

Blog
INSIGHT

I. ĐỊNH NGHĨA INSIGHT Insight một sự thật ngầm hiểu của người tiêu dùng về một giá trị, niềm tin, thái độ hay hành động.

Blog
Media Mix KPI

I. Hiểu về MEDIA KPI Có 2 cách tiếp cận để đánh giá Media KPI So sánh mức độ hiệu quả về sự tiếp cận

Casestudy
Chiến lược Marketing của Baemin

Phân tích tổng quan Phân tích nội bộ: nguồn lực; danh tiếng; giá trị của công ty. Nguồn nhân lực: Beamin thuộc sở hữu của

Casestudy
Chiến lược Marketing của Vinamilk

Chiến lược tăng trưởng Công ty dùng chiến lược tăng trưởng hợp nhất thuận tức là Vinamilk thâu tóm công ty sữa Lam Sơn. Được