Dân làm Marketing

Dân làm Marketing

Một người đam mê làm marketing, một lần và mãi mãi. Tình yêu không phai nhạt.