Everyone is a Marketer

Nền tảng học tập của Fullstack Marketer. Marketer.com.vn hướng tới việc xây dựng và đào tạo cộng đồng những người làm Fullstack trong ngành marketing.

Kiến thức mới

liên tục cập nhật

Video hướng dẫn

Video đào tạo và hướng dẫn

Chia sẻ tài nguyên

Mang lại giá trị cho bạn

Bạn đang muốn học gì ?

Sách cho Newbie

Video cần xem

Dự án demo

Kiến thức độc quyền

Lộ trình nghề nghiệp Marketer

Newbie- Internship

Thực thi – Executive

Chuyên gia – Teamlead

Director – Giám đốc

Mindset

tư duy nền tảng

Skillset

Bộ kỹ năng thực chiến

Toolset

Bộ công cụ hỗ trợ

Số dự án

và sự đa dạng ngành nghề

Networking

mối quan hệ trong ngành

Số tiền đã tiêu

cho các chiến dịch

Con đường FullStack

Full giáp Skillset

Full ngành nghề

Full kỹ năng mềm

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng làm việc

Tools miễn phí Marketer

Ahrefs, SEMrush, Buzzsumo, freepik, pikbest premium tải miễn phí

Bộ công cụ bán hàng

Tạo landingpage miễn phí, salepage, bio link và CRM , email marketing..

Bộ tài liệu và khóa học

1000+ tài liệu, marketing, khóa học trả phí chất lượng trong và ngoài nước

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh
Đúng mục tiêu - Hiệu quả