Everyone is a Marketer

Nền tảng học tập của Fullstack Marketer. Marketer.com.vn hướng tới việc xây dựng và đào tạo cộng đồng những người làm Fullstack trong ngành marketing.
fullstackmarketer

Kiến thức mới

liên tục cập nhật

Video hướng dẫn

Video đào tạo và hướng dẫn

Chia sẻ tài nguyên

Mang lại giá trị cho bạn

Bạn đang muốn học gì ?

1 1 1 1

Sách cho Newbie

2 1 1 1

Video cần xem

4 1 1

Dự án demo

1 1 1 1

Kiến thức độc quyền

Lộ trình nghề nghiệp Marketer

Newbie- Internship

ky nang intership 4

Thực thi – Executive

thiet ke cv phong van 3

Chuyên gia – Teamlead

ky nang intership 5

Director – Giám đốc

ky nang intership 7

Mindset

tư duy nền tảng

Skillset

Bộ kỹ năng thực chiến

Toolset

Bộ công cụ hỗ trợ

Số dự án

và sự đa dạng ngành nghề

Networking

mối quan hệ trong ngành

Số tiền đã tiêu

cho các chiến dịch

1 1
3 1
4 1
2 1

Con đường FullStack

thiet ke cv phong van 2

Full giáp Skillset

thiet ke cv phong van 1

Full ngành nghề

thiet ke cv phong van 4

Full kỹ năng mềm

thiet ke cv phong van 3

Kỹ năng quản lý

Kỹ năng làm việc

Tools miễn phí Marketer

Ahrefs, SEMrush, Buzzsumo, freepik, pikbest premium tải miễn phí

Bộ công cụ bán hàng

Tạo landingpage miễn phí, salepage, bio link và CRM , email marketing..

Bộ tài liệu và khóa học

1000+ tài liệu, marketing, khóa học trả phí chất lượng trong và ngoài nước

Hệ thống hỗ trợ kinh doanh
Đúng mục tiêu - Hiệu quả

100 3 1