News & Article

Category: Casestudy

Casestudy
Chiến lược Marketing của Baemin

Phân tích tổng quan Phân tích nội bộ: nguồn lực; danh tiếng; giá trị của công ty. Nguồn nhân lực: Beamin thuộc sở hữu của

Casestudy
Chiến lược Marketing của Vinamilk

Chiến lược tăng trưởng Công ty dùng chiến lược tăng trưởng hợp nhất thuận tức là Vinamilk thâu tóm công ty sữa Lam Sơn. Được