Bộ từ khóa làm giảm tương tác facebook bạn nên tránh

Này chủ yếu là sử dụng cho các content của ads, mà content cho ads 1 là “chất lượng thấp” bị giảm tiếp cận, 2 là không duyệt quảng cáo. Còn cơ bản mấy cái “Keyword” này không giảm tương tác của fanpage đâu, nếu ăn mấy content vi phạm chính sách thì sẽ được facebook cảnh báo và thường là nó cho đi luôn. Vấn đề fanpage bị giảm tương tác nghiêm trọng trong vài năm gần đây chủ yếu liên quan đến thuật toán chọn lọc nội dung để hiển thị trên news feed của người dùng, thay vì hiển thị toàn bộ tất cả các nội dung trên news feed như ngày trước đây thì news feed sẽ chỉ hiển thị cho mỗi người trên Facebook nội dung phù hợp nhất với họ. Trong số hơn 1.500 nội dung mà một người có thể xem bất cứ khi nào họ đăng nhập vào Facebook, News Feed hiển thị khoảng 300. Để chọn những nội dung sẽ hiển thị, News Feed xếp hạng từng nội dung dựa trên chất lượng của nội dung đó (nội dung mới, hay, like, share, comment nhiều nà và dĩ nhiên nội dung đó cũng phải phù hơp với đối tượng là các nội dung mà đối tượng hay tương tác nhiều). Do đó nội dung “Hay” “Phù Hợp” thì tương tác sẽ tốt thôi, không hoàn toàn là bị giảm tương tác do chứa các từ khóa này. Mấy cái trên nó chỉ dựa trên cảm tính, kinh nghiệm và không có cơ sở chính xác lắm.

Chi tiết tại https://transparency.fb.com/vi-vn/policies/?mibextid=Zxz2cZ