INSIGHT

I. ĐỊNH NGHĨA INSIGHT

Insight một sự thật ngầm hiểu của người tiêu dùng về một giá trị, niềm tin, thái độ hay hành động.

Từ đây doanh nghiệp có thể giải quyết được và biến nó thành cơ hội kinh doanh.

II. QUY TRÌNH TẠO RA INSIGHT

  • Thu thập dữ liệu và thông tin: Xem lại các phần dữ liệu quan trọng, thông tin về
    hành vi của người tiêu dùng
  • Thấu hiểu:Nhận tín hiệu, tìm kiếm các chủ đề chung, biểu mẫu giả thuyết để tìm ra các mô hình cơ bản
  • Đưa ra Insight

III. TẦM QUAN TRỌNG CỦA INSIGHT

– Insight giúp doanh nghiệp thấu hiểu nhu cầu người dùng, từ đó có thể tạo ra sản phẩm đáp ứng, giải quyết nhu cầu của họ, và cuối cùng là có thể mang lại lợi nhuận cho công ty.

– Sẽ tốt hơn nếu có Insights trong hoạt động kinh doanh, Marketing. Bởi vì một Insights tốt như một GPS để chỉ ra hướng đi cho doanh nghiệp.

AGENDA:

  • Discovering Insight
  • Articulating Insight
  • Translating Insight into effective campaign